Zwroty

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Od dnia 01.01.2021 prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przysługuje również Przedsiębiorcom prowadzącym Jednoosobową Działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa nie ma charakteru zawodowego.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przelewem na numer konta wskazany przez Kupującego.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Adres na który należy odesłać zamówiony Produkt: Smarte Beata Powroźnik, Okólna 42C, 05-270 Marki

Jednocześnie sprzedawca oświadcza, że nie będzie odbierał paczek wysłanych za pobraniem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prosimy o dołączenie paragonu oraz formularza zwrotu wypełnionego zgodnie z poniższym wzorem: