Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zamówionego przedmiotu, reklamację należy złożyć drogą mailową na adres:

info@moders.pl

W reklamacji należy zwięźle opisać zaistaniałe uszkodzenia oraz roszczenia wynikające z reklamacji. Należy dołączyć zdjęcia obrazujące wady przedmiotu oraz zdjęcia opakowania.

Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy niezwłocznie, w terminie 14 dni od wpłynięcia wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy na zgłoszenia telefoniczne.

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

Smarte Beata Powroźnik

Gorliczyna 257

37-200 Przeworsk