Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zamówionego przedmiotu, reklamację należy złożyć drogą mailową na adres:

info@moders.pl

W reklamacji należy zwięźle opisać zaistaniałe uszkodzenia oraz roszczenia wynikające z reklamacji. Należy dołączyć zdjęcia obrazujące wady przedmiotu oraz zdjęcia opakowania.

Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy niezwłocznie, w terminie 14 dni od wpłynięcia wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy na zgłoszenia telefoniczne.

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

Smarte Beata Powroźnik

Warszawska 85

05-311 Dębe Wielkie

Prosimy o dołączenie paragonu oraz formularza zgodnie z poniższym wzorem:

Jednocześnie sprzedawca oświadcza, że nie będzie odbierał paczek wysłanych za pobraniem.